English

CI-CS-IEEE logo.png

Lokálna pobočka spoločnosti Computational Intelligence ČS sekcie IEEE (SVI-ČSS IEEE)

Základné informácie:

Lokálna pobočka spoločnosti Computational Intelligence (Výpočtová inteligencia) bola založená v roku 2009 a združuje odborníkov hlavne z oblasti umelej inteligencie.

Pobočka organizuje, alebo pomáha pri organizovaní nasledujúcich aktivít:

  1. workshopy, semináre a konferencie,
  2. študentské aktivity, hlavne v študentských sekciách IEEE,
  3. verejná osveta umelej inteligencie (napr. Noc výskumníka a pod.),
  4. podpora výučby prostriedkov umelej inteligencie na základných a stredných školách,
  5. spolupráca s priemyslom a ďalšími znalostnými klastrami.


Výbor na rok 2019:


Aktuality:

Logo

cit: Links/CI-CS-IEEE (last edited 2019-02-15 07:34:26 by JanVascak)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.