Research

Main Research Projects:

Student Research Projects

DanielHladek

TomasReiff

* Implementovat MSER detektor http://cmp.felk.cvut.cz/~matas/papers/matas-bmvc02.pdf * Porozmyslat nad deskriptorom, skusit niekolko roznych pristupov * Rozne mensie zmeny v systeme MASS (v prezentacii ich spomeniem)

Pavol Malinak

* Štúdium literatúry zaoberajúcej sa predikciou časových radov – TDNN, FIR siete, FIR siete s adaptívnym oknom (možno aj rekurentné siete, príp. ďalšie...) a experimentálne overenie v Matlabe FIR, Elman a Jordan na finančných dátach * Preskúmať spôsoby, ako „lokalizovať“ stav časového radu – ako identifikovať a odlíšiť úseky, na ktorých sme pri predikcii „dobrí“ , teda teoreticky premyslieť indentifikaciu časového okna finačnych dat – klasifikácia do „vzrast“, „pokles“, „stagnácia“, „neviem“, ako predspracovanie samotnej predikcie * Experimentálne porovnanie jednotlivých prístupov – taktiež aj snaha o vysvetlenie, ktoré siete sú vhodné na aké typy priebehov

MarekLapko

* Experimentalne dokoncenie predator pray – s pohybujucim predatorom na LEGU – dotiahnut flexibilitu LEGA – jeho riadenie. Nasledne overit experiment skladania tabulky pre pohybujuci predator pray a potravu. * Navrhut systmem inkrementalneho pridavania znalosti v ulohe s cielom postupneho riešenia úloh teda napr. – studium veci taketo typu v literature

A)predator pray B)predator pray + potrava C)Predator + pray + potrava + prekazka D)Predator + pray + potrava + prekazka + prekazka_typu_U

MironKuzma

* Prehlad temy Human Behaviour Modelling, review do prezentacie * Navrh modelu spravania/hodnotenia pre IEC system I. * Experimenty – potvrdenie alebo vyvratenie myslienky HBM v IEC, popripade porovnanie s vysledkami z Miskolca

JurajEperjesi

* Do 20.12. poslat do CIGU osnovu minimovej prace * dopísať minimovku (do 10.1.) – štúdium a spracovanie ďalších článkov z oblasti jednak detekcie hrán, reprezentácie máp, ich budovania a lokalizácie * Jednoznačné definovať tézy dizertačnej práce * návrh a realizácia experimentu pre spájanie máp – pri použití geometrickej reprezentácie * návrh a realizácia detekcie hrán – nájdenie čo najrýchlejšieho algoritmu, resp. s výhodným pomerom čas/kvalita


EU projects

SK projects

Other projects

Proceedings

cit: Research (last edited 2016-11-29 21:41:11 by JanVascak)

Center for Intelligent Technology is equipped with 16 NAO Humanoid Robots for research and educational purposes towards Intelligent technologies.

Annually the branch of AI finishaprx. 25 people in Bc. and MSc. . PhD level is also very active - we do have 11 alumni in AI past 15 years in branch of AI.